Co musi się znaleźć w umowie deweloperskiej?

Data dodania: 30.08.2016


Budowa domu przez dewelopera to coraz chętniej wybierana forma zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym. Klienci doceniają zaoszczędzony czas i stres związany z samodzielnym załatwianiem wszystkich formalności, tym bardziej, że również pod względem finansowym takie transakcje okazują się nieraz bardziej opłacalne niż budowa domu na własną rękę, metoda prób i wielu błędów. Podstawą współpracy z deweloperem jest umowa deweloperska – co trzeba wiedzieć o umowie deweloperskiej przed jej podpisaniem?

Ustawa deweloperska

Szczegóły transakcji między stronami określają zapisy ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W ustawie znajdują się przepisy dotyczące zobowiązań jakie wobec nabywcy ma deweloper – chodzi głównie o przeniesienie lub ustanowienie odrębnej własności nieruchomości.

Ustawa wprowadza regulacje, które porządkują między innymi kwestię wpłat przyszłego właściciela domu na rzecz dewelopera, zasady zawierania umowy deweloperskiej czy prawa i obowiązki, jakie z niej wynikają. Dzięki temu osoby zainteresowane kupnem domu od dewelopera mają zapewnioną odpowiednią ochronę prawną.

who calls

Prospekt informacyjny

Jeszcze przed podpisaniem umowy deweloper ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny dotyczący konkretnego przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego. Na życzenie zainteresowanego klienta deweloper (Szczecin) musi dostarczyć taki prospekt wraz z niezbędnymi załącznikami, czyli wzorem umowy deweloperskiej i rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego, którym zainteresowany jest klient. Zgodnie z prawem uzyskanie takiego prospektu jest całkowicie bezpłatne i należy do obowiązków dewelopera.

Sam prospekt musi zawierać podstawowe informacje o działalności dewelopera, wraz z niezbędnymi danymi identyfikacyjnymi (między innymi numer KRS lub wpisu do CEiDG, NIP i REGON). Kolejna część dotyczy doświadczenia dewelopera i powinny się w niej znaleźć udokumentowane ostatnio ukończone inwestycje. Następnie prospekt musi zawierać dane o konkretnej nieruchomości czy przedsięwzięciu deweloperskim, w tym między innymi:

  • adres i numer działki ewidencyjnej,
  • numer księgi wieczystej,
  • aktualne obciążenie hipoteczne,
  • powierzchnia działki,
  • plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiednich działek,
  • publicznie dostępne informacje o planowanych inwestycjach w promieniu 1 kilometra od projektu dewelopera.

Co zawiera umowa z deweloperem

W umowie deweloperskiej nie może zabraknąć przede wszystkim stron, daty zawarcia umowy, ceny czy wszystkich najważniejszych informacji dotyczących konkretnej nieruchomości (w tym powierzchnia działki oraz stan prawny inwestycji).

Jak podkreśla firma TLS Developer, bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na określenie standardu prac wykończeniowych, do których zobowiąże się deweloper. Często mamy do czynienia z terminem stanu deweloperskiego, jednak nie istnieją żadne regulacje prawne, które narzucałyby firmie budowlanej konkretny zakres robót, dlatego trzeba o to zadbać w ramach podpisanej umowy z deweloperem.

Innym ważnym z perspektywy nabywcy elementem umowy jest określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych w ramach danej inwestycji, wraz ze wskazaniem kar umownych za niedotrzymanie terminów.


Polecamy: www.tlsdeveloper.pl/